Satab eller Strinnholms AllTeknik AB är ett företag med säte i Sundsvall.
Vi utför arbeten i hela Sverige inom allt från bygg till bevakningskameror.